Historiaa

”Jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen." - Miina Sillanpää

Vuonna 1898 perustettiin Palvelijataryhdistys, jonka varapuheenjohtajaksi valittiin Miina Sillanpää. Miina Sillanpää oli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1907 ensimmäisten naisten joukossa, ja hän toimi kansanedustajana yhteensä 38 vuotta. Hän oli myös Suomen ensimmäinen naisministeri (II Sosiaaliministeri 1926-1927). Hän oli mukana Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta alkaen ja puheenjohtajana yli 50 vuotta.

Palvelijataryhdistys perusti ensimmäisen Palvelijatarkodin vuonna 1900, jossa voitiin tarjota väliaikainen asunto korkeintaan 17 kotiapulaiselle kerrallaan. 1900-luvun alkupuolella Palvelijatarkoti muutti yhä isompiin tiloihin. Toiminta tarvitsi varoja ja sen ansaitsemiseksi avattiin isommissa tiloissa pesulaitos, myöhemmin muutamaksi vuodeksi myös ruokala ja leipomo. 

"Vain paras on kyllin hyvää meille"

Vuonna 1915 Palvelijatarkoti muutti yhä suurempiin tiloihin Helsingin Tarkk´ampujankadulle. Käytössä oli 14 avaraa huonetta, joihin tarvittaessa saatiin paikka jopa 50:lle tilapäistä asuntoa tarvitsevalle kotiapulaiselle. Samana vuonna järjestettiin kodin virallinen vihkijäistilaisuus. Kun vieraat aina jatkossakin hämmästelivät kodin viihtyisyyttä, oli vastauksena Miina Sillanpään jo sanonnaksi muuttunut lause, että vain paras on kyllin hyvää talon asukkaille.

Palvelijataryhdistys muutti nimensä Helsingin Taloustyöntekijän Yhdistykseksi ja Palvelijatarkoti Taloustyöntekijäin Kodiksi 20-luvulla. Samoihin aikoihin vuonna 1921 yhdistys hankki Siuntion kunnalta lomapaikaksi Lepopirtin, jonne voitiin majoittaa henkilökunnan lisäksi 20 henkilöä.

Sotien jälkeen 40-luvun lopulla ikärakenne muuttui ja Helsingissä alkoi olla huutava pula asunnoista. Vanhainkodin toiminnan katsottiin alkaneen, kun ensimmäinen ikääntynyt kotiapulainen sai paikan Tarkk´ampujankadulta pysyväksi asunnokseen.

Miina Sillanpään Säätiö perustetaan vuonna 1965

Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistys lakkautettiin vuonna 1965, jolloin kaikki yhdistyksen omaisuus sekä Helsingissä että Siuntiossa luovutettiin korvauksetta samanaikaisesti perustetulle Miina Sillanpään Säätiölle.

1970 - 80-luvuilla säätiö osti lisää tilaa Tarkk`ampujankadun kiinteistöstä ja Säätiön toimintaa laajennettiin harjoittamaan toipilas- ja vanhainkotitoimintaa, lomakotitoimintaa terveyskylpyläpalveluineen sekä avustaa kotitalousalan ammattiin opiskelevia nuoria. Tiloja muutettiin tarkoituksenmukaisiksi ja 80-luvun puolivälissä aloitettiin virallisesti fysioterapeuttinen toiminta.

Fysioterapeuttisen toiminnan aloittaminen sekä liikuntarajoitteisten asiakkaiden laadukas hoitaminen vaati uusia tarkoituksenmukaisempia tiloja.

Vuonna 1995 Miina Sillanpään Säätiö rakennutti uudet toimitilat Helsingin Pikku Huopalahteen. Ikäihmisten palvelutilat nimettiin Asumispalvelukeskus Wilhelmiinaksi.

Katso Tahtoa, uskoa, uskallusta -lyhytdokumentti Miina Sillanpään elämäntarinasta täältä. 

Heinäntekoa Palvelijataryhdistyksen lepopirtillä.

Kuvat: Miina Sillanpaan Säätiö