Ajankohtaista

Wilhelmiinan Muistipolkua rakentamassa

Muistipolku uutiskirje Pixaby

 

Muistipolku on Skhole-nimistä verkkoalustaa hyödyntävä oppimispolku, josta asumispalvelukeskus Wilhelmiinan työntekijä saa tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaan asukkaan kohtaamisen ja omannäköisen elämän toteutumisen tueksi. Wilhelmiinan henkilökunnalle Muistipolku tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja syventää muistiosaamistaan. Henkilökunnan muistiosaamista vahvistamalla edistetään muistisairaan asukkaan elämänlaatua. 

Muistipolkua kehitetään yhdessä

Polun kurssikokonaisuuksia rakennettiin yhteistyössä muistihoitajan, tiimivastaavien ja palvelupäälliköiden kanssa. Työskentely aloitettiin kartoittamalla muistiosaamisen lähtötilannetta Muistisairaan hyvän hoidon kriteeristön avulla. Työpajatyöskentely nosti esiin vahvuudet ja kehityskohteet sekä auttoi Muistipolun ensimmäisten sisältöjen valintaa.

Muistipolun ensimmäistä kolmea kurssia pilotoitiin Wilhelmiinan hoitohenkilökunnasta ja ravintolasta kootun seitsenhenkisen pilottiryhmän kanssa. Saatu palaute oli kannustavaa. Muistipolun sisältöjä pidettiin kiinnostavina ja ymmärrettävinä. Oppimista tuki materiaalin ”monikanavaisuus” eli se, että materiaaleja saattoi kuunnella, katsella ja lukea. Arkitoimintaan nivoutuvia linkkejä ja vinkkejä pidettiin myös materiaalia rikastuttavina: ”Pidin erityisesti linkeistä, ne olivat hyödyllisiä.” ”Sain uusia vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen.”

Muistipolun eri kurssikokonaisuuksia pidettiin erittäin tai melko hyödyllisenä: ”Kohtaamisosio on hyödyllinen kaikille ja videot sitä avartavia. Lääkkeettömät hoitokeinot oli tosi hieno kokonaisuus. Se sai minut pohtimaan, mikä kaikki onkaan lääkkeetöntä hoitoa lähtien hyvästä perushoidosta unesta, ravinnosta…”.

”Konkareille” Muistipolku tarjosi mahdollisuuden kerrata, testata ja syventää osaamistaan: ”On hyvä kerrata asioita ja myös testata omaa osaamistaan välillä”. ”Oli paljon tuttua asiaa. Asiat ovat tärkeitä ja niitä on hyvä palauttaa mieleen.”

Kaikki pilotit suosittelisivat Muistipolkua myös työkavereilleen: ”Suosittelisin, koska asiat ovat on jokaisen hyvä osata”. ”Suosittelisin, koska asioita olisi hyvä palauttaa jokaisen työntekijän mieleen. Moni on viimeksi käynyt asioita läpi koulussa.”

Toki parannusehdotuksiakin saatiin. Esimerkkitapauksia lääkkeettömien hoitokeinojen hyödyntämisestä ja hyvistä kohtaamistilanteista Wilhelmiinan arjesta toivottiin lisää. Lisäksi toivottiin tiiviimpää kurssia Wilhelmiinan ravintolan ja huollon työntekijöille. Edellä mainitut toiveet on päätetty täyttää ja pienien hiontojen jälkeen Muistipolku on Wilhelmiinan kaikkien työntekijöiden käytössä.

Seuraavaa muistisairaan asukkaan koti- ja asuinympäristöön liittyvää kurssisisältöä aletaan rakentaa syksyllä yhdessä Wilhelmiinan moniammatillisen tiimin kanssa.

Wilhelmiinan Muistipolkua yhdessä rakentaessa on ollut ilo huomata, miten tärkeänä Wilhelmiinassa pidetään sitä, että ihan kaikki, niin ravintolassa, huollossa kuin ryhmäkodeissa työskentelevät osaavat kohdata muistisairaan asukkaan hänen kodissaan kunnioittavasti ja empaattisesti, ymmärtäen, että viimekädessä asukkaan kokemus hyvästä elämästä rakentuu pienille laadukkaille kohtaamisen mikrohetkille.

Lämmin KIITOS kaikille Muistipolun rakentamiseen osallistuneille!

Yhteiskehittämisterveisin Ulla Arifullen-Hämäläinen, kehittäjä MSS ja Wilhelmiina

Takaisin