Ajankohtaista

Kohtaamisia ja hyvää arkea - valmennuksen kokemuksia

Meillä Wilhelmiinassa tehdään työtä ihmiseltä ihmiselle, yhdessä ihmisten - asukkaidemme ja työkaveriemme kanssa. Kohtaamiset ja vuorovaikutus rakentavat päiväämme parhaimmillaan monia onnistumisen ja ilon hetkiä. Arki ei kuitenkaan läheskään aina suju kuten ”strömsössä”. Meille tulee vastaan erilaisia haastavia tilanteita ja ratkottavia pulmia. Todellinen ammattilaisuus mitataan juuri näissä haastavissa tilanteissa. Tällöin tarvitaan kohtaamisen taitoa, vuorovaikutusosaamista ja ratkaisuja hakevaa asennetta. Tämä on taitolaji, jossa ei varmastikaan koskaan tule täysin valmiiksi, mutta sitä voi onneksi harjoitella.

Valmennus ja taidot - banner

Mitkä taidot ovat keskeisiä työssämme ja auttavat meitä rakentamaan hyviä kohtaamisia, vuorovaikutusta ja luottamusta. Kuva: Ulla Arifullen-Hämäläinen.

Wilhelmiinan strategian visiona on "Enemmän näköistäsi elämää". Jotta entistä paremmin arjessamme saisimme edistettyä jokaisen asukkaan hyvää arkea ja oman näköistä elämää sekä samalla tuettua työyhteisöjen hyvää työarkea, haluamme jatkuvasti kehittyä. Yhtenä asiana, jota haluamme edelleen vahvistaa, olemme tunnistaneet kohtaamiset ja vuorovaikutuksen.

Tästä syystä starttasimme Wilhelmiinassa syksyllä valmennuskokonaisuuden yhdessä ArtSense Oy:n valmentajan Niina Nurmisen kanssa. 

Koronanepidemian aiheuttamasta pienestä takkuilusta huolimatta on valmennuksemme edennyt pikkuhiljaa. Viime viikolla meillä oli vihdoin jälleen ryhmämme koolla ja kohtasimme 5. kerran valmentajamme Niinan kanssa. Tapaamisen teemana oli mm. tunnekokemus.

Ihmisen autonominen hermosto on jatkuvassa tarkkailutilassa ja vaikuttaa siihen, kokeeko ihminen, ilman omaa tietoista ajatteluaan, olevansa turvassa. Tähän tunnetilaan jokainen vaikuttaa omalla käytöksellään, eleillään, olemuksellaan, äänensävyillä: mitä tulee huoneeseen, kun tulen paikalle, herättääkö käytökseni turvan tunnetta ja luottamuksen.

Tarvitsemme työssämme Taitoa, Tahtoa ja Toimintaa, mutta myös Tunnetta. Konkreettisessa työssämme korostuu arjessa helposti työn toiminnallisuus, konkreettinen tekeminen ja erilaiset arjen toimenpiteet.

Koska vuorovaikutuksella on iso merkitys asukkaiden ja työyhteisömme toimivuuteen, on tärkeää välillä pysähtyä miettimään sekä omalla kohdallaan että työyhteisössä, miten yhdistää tekeminen ja vuorovaikutus. Miten kohdata jokainen arjessa ajatuksella, luoden turvaa ja luottamuksen tunteen kaiken puuhankin keskellä.

Yhdessä pohdimme ja keskustelimme, miten arjessa voisi muistaa pysähtyä hetkeen. Miten kohdata oma itsensä ja tunnistaa oma tunnetilansa. Miten hallita tunnetta ja olla kuitenkin itselleen myös armollinen.

Pääsimme myös harjoittelemaan kosketuksen voimaa ja miten pienillä eleillä, kosketuksella voi välittää tunnetta, luottamusta ja turvallisuuden ilmapiiriä.

Yksi valmennusryhmämme osallistujista jakoi ryhmän keskustelussa ajatuksiaan siitä, miten valmennusryhmässä mukanaolo on kannustanut hänet tutkimaan enemmän omaa toimintaansa ja kokeilemaan arjessa, kuinka voisi itse vaikuttaa kohtaamisiinsa ja samalla omaan työyhteisöön.

”Yritän aina aamulla, töihin tullessani muistuttaa itselleni kohtaamisten tärkeydestä. Antaa tapaamilleni ihmisille aina hetken, vaikka kohtaaminen olisi lyhytkin, keskittyä tervehdykseen, katseeseen ja kohtaamiseen. Aika löytyy kyllä aina, kun sen ottaa.”

”Kannustan kaikkia avoimesti mukaan osallistumaan tuleviin valmennuksiin. Valmentajamme Niina osaa hienosti ottaa kaikki osallistujat huomioon, kannustaa ja antaa hyviä, konkreettisia vinkkejä.”

Takaisin