Ajankohtaista

Yhdessä Wilhelmiinan muistipolkua rakentamassa

Wilhelmiinan Muistipolku syntyy yhteiskehittäen

polkuAjatellaan, että kehittämisessä on aina kyse jonkin muuttamisesta entistä paremmaksi. Kehittämistyössä on lohdullista se, että kaikkea ei tarvitse keksiä ja aloittaa ihan A:sta, vaan on viisasta etsiä ja hyödyntää tutkittua tietoa ja hyviksi havaittuja käytäntöjä, mutta ne eivät yksin riitä. Muutoksen aikaansaamiseksi tulee tunnistaa myös aito muutostarve sekä löytää yhteinen halu muuttua. Toisiamme tarkalla korvalla kuuntelemalla ja kuulemalla sekä rohkeasti uusia toimintatapoja kokeilemalla, voimme yhdessä löytää parhaat asukkaiden mielekästä ja oman näköistä elämää tukevat tavat toimia.  

Wilhelmiinan Muistipolun kehittämisen tarve on noussut esiin muuttuneeseen toimintaympäristöön liittyvistä syistä. Ensinnäkin työvoiman saatavuus hoitoalan tehtäviin on vaikeutunut ja työvoiman liikkuvuus alalla on lisääntynyt. Kaikilla Wilhelmiinan hoitajilla on terveydenhuollon koulutus, mutta pätevyydestä huolimatta koemme tärkeäksi vahvistaa osaamista muistisairaiden hoitokeinoista ja kohtaamisista. Haluamme tarjota uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä helposti saatavilla olevaa tietoa ja keinoja muistisairaan ihmisen hoitoon ja kohtaamiseen juuri Wilhelmiinassa.  

Toiseksi muistisairauksia sairastavien ihmisten määrä on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Asukkaat ovat entistä iäkkäämpiä ja moninaista tukea tarvitsevia tullessaan Wilhelmiinaan. Pelkästään korkean ikänsä takia heidän riskinsä sairastua muistisairauteen on kohonnut. Yhä useammalla on myös Wilhelmiinaan tullessaan todettu jokin etenevä muistisairaus. Wilhelmiinassa työskentelevä hoitaja, ravintolatyöntekijä, huoltotyöntekijä tai toimistoasioita hoitava henkilö kohtaa työarjessaan entistä useammin muistisairaan asukkaan. Haluamme siis, että Wilhelmiinassa työtä tekevistä ihan jokainen ymmärtää muistisairauksista

Muistipolun yhteiskehittäminen ja pilotointi

Wilhelmiinan Muistipolku on työntekijöille tarjottava Skhole-nimistä alustaa hyödyntävä oppimispolku, josta työntekijä saa tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaan asukkaan kohtaamiseen ja omannäköisen elämän tukemiseen. Tulevaisuudessa se on yksi muistiosaamisen kehittämisen väylä esimerkiksi osana uuden työntekijän perehdytystä Wilhelmiinassa.

Polun eri moduulien sisältöjä ja niiden tärkeysjärjestystä on pohdittu yhdessä palvelu- ja tiimivastaavien kanssa. Tärkeäksi teemaksi on noussut muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja käyttäytymisen ymmärtäminen. Ulospäin oudoltakin näyttävää käyttäytymistä on helpompi ymmärtää ja pulmatilanteita ehkäistä, kun asukkaan elämänhistoriaa tunnetaan ja tottumukset, mieltymykset ja triggerit ovat tiedossa. Keskusteluissa ovat nousseet myös erilaisten ns. lääkkeettömien hoitokeinojen kuten liikunnan, muistelun, musiikin yms. hyödyntäminen asukkaan mielekkään arjen ja toimintakyvyn tukemisessa sekä kaikkien edellisten pohjalta rakentuva ja päivittäisessä arjessa toteutuva hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Kartoitustyö on tehty nyt yhdessä ja ensimmäisiä moduuleja on saatu Skholeen valmiiksi.  

Muistipolku rakentuu vielä alkukevään 2022 aikana ja sen koeversiota on tarkoitus pilotoida henkilökunnan kanssa loppukeväästä.
Takaisin