Ajankohtaista

Wilhelmiina täsmensi arvopohjaansa: Tärkeintä asukkaiden mahdollisuus elää oman näköistään elämää

kuvitus_1_2020 Yhteisön arvopohja ei hevillä vapise. Hyvät arvot pysyvät, mutta toisinaan niitä on tarpeen tarkastella tuorein silmin. Näin tehtiin Wilhelmiinassa loppuvuonna: kärkeen nousi asukkaiden yksilöllisyyden hyväksyminen ja myös sen arvostaminen.

Enemmän näköistäsi elämää.

Nämä sanat kiteyttävät Wilhelmiinan arvopohjan asukkaiden ja työntekijöiden päivittäisessä elämässä. Hoitajien lähtökohtana on arvostaa ja kunnioittaa jokaista asukasta yksilönä. Heidät kohdataan omina persooninaan: mieltymykset, taidot, henkilökohtainen historia ja kuntoisuus otetaan huomioon. Asukkaiden annetaan itse pohtia ja päättää asioistaan.

Rauhan paikka, juhlan hetki

Asukkaille Wilhelmiina on koti. Kotiin kuuluu oma tila ja rauha, ei seuran ja ohjelman tuputtaminen, mikäli siitä ei jaksa kiinnostua. Mutta mielekästä arkea on tarjolla: puuhaa ja seurustelua, sielun sivistystä, makumatkoja lapsuuteen ja maailmalle.
Keskeinen Wilhelmiinan arvo on toisen arvostaminen. Arvostaminen näkyy ja sen pitäisi näkyä työntekijöiden suhtautumisessa asukkaisiin, heidän läheisiinsä ja toisiinsa. Yhtä lailla sen pitää tuntua yrityksen suhteessa työntekijöihinsä.

Näin tuumivat hoitajat, kun he pohtivat työyhteisönsä arvoja keskenään:

”Hoitajien käytöksen oltava sellaista, että asukas voi tuntea olevansa kotona.  Toisaalta henkilökunta arvostaa myös omaisia ja heidän tarpeitaan. Osaamme asettua toistemme näkökulmiin, jolloin opimme myös arvostamaan toisiamme.”

”Yritämme luoda asukkaidemme arjen mielekkääksi keksimällä ja järjestämällä mielekästä puuhastelua, jotta heillä olisi mukava olla ja elää. Ja kun on aika juhlia, pyrimme yhdessä tekemään hienon juhlahetken.”

Elämä on arkea. Ja juhlaa! Kun on juhlan hetki, silloin juhlitaan. Juhlat ja vuoden tärkeät hetket Runebergin päivänä, pääsiäisenä, vappuna, juhannuksena ja jouluna luodaan paitsi menulla myös kattauksella, musiikilla ja tilojen tunnelmallisella koristamisella. Myös juhlan järjestäminen ja asukkaiden juhlamuistojen kunnioittaminen on osa arvostamista.

Uudistamalla vastataan haasteisiin

Korona-aika on vaatinut paljon sietokykyä hoiva-alan työntekijöiltä, vanhuksilta ja heidän läheisiltään. Pandemian kaltainen haaste on valtava. Wilhelmiinassa haasteeseen on vastattu omalla innovaatiolla eli järjestämällä tapaamiskontti asukkaiden ja heidän läheistensä turvalliseen tapaamiseen.

Uudistuminen onkin Wilhelmiinan keskeinen arvo. Se on myös työntekijöille arvokasta, sillä korona-aika on lisännyt yhteenkuuluvuutta ja valmiutta puhaltaa yhteen hiileen. Työporukan uudistuminen on tuonut arkeen pirteyttä ja uusia ideoita. Pandemian aikana on uskallettu myös kokeilla vähän erilaisia toimintatapoja.

Myös kiitelty kahvilaremontti ja muut kiinteistössä tehdyt remontit ovat virkistäneet ja uudistaneet asukkaiden elämää ja työntekijöiden työskentelyä.

Työntekijöille kuuluu arvo ja kiitos

Wilhelmiinan hyvän arjen tekevät työntekijät ja asukkaat. Työsuunnittelun lähtönäkohtana on varata riittävästi aikaa päivittäisiin tehtäviin. Tämä motivoi työntekijöitä ja antaa intoa kehitellä uuttakin. Hoitajat työskentelevät vakituisissa ja usein pitkissä työsuhteissa. Wilhelmiinassa maksettiin kaikille työntekijöille ylimääräinen koronakannuste.

Työntekijöille yhdessä onnistuminen on ollut tapa selvitä koronakurimuksen keskellä. Tärkeätä on tiimihenki, yhdessä tekeminen, palautteen antaminen ja tarvittaessa myös tuen pyyntö. Onnistumiset ja taakat jaetaan yhdessä.

Luottamus punnitaan arjessa ja kriisissä

Wilhelmiinan työntekijät haluavat olla asiantuntevia, luotettavia, palvelualttiita ja ystävällisiä. He haluavat hoitaa työnsä sovitulla tavalla ja kantaa siitä myös vastuun. Arjessa tämä tarkoittaa esimerkiksi hygieniasta huolehtimista, koronaohjeiden noudattamista sekä asukkaille ja heidän läheisilleen rehellisesti ja nopeasti viestimistä. Erityisesti viestintä on ollut puntarissa koko kuluneen vuoden ajan.

Wilhelmiinan tahtotila on olla luotettava kumppani kaikilla tasoilla: suhteessa asukkaisiin, heidän läheisiinsä ja työntekijöihinsä. Kuten hoitajat sen sanovat:

”Luottamus syntyy matkasta, jonka teemme yhdessä!”

Näihin arvoihin kiteytyy Wilhelmiina:

  • Arvostamme sinua
  • Uudistamme ja uudistumme
  • Onnistumme yhdessä
  • Olemme luottamuksesi arvoisia
Takaisin