Ajankohtaista

Wilhelmiinan työpajassa etsittiin tulevaisuuden asumisratkaisuja ikäihmisille

 Wilhelmiina järjesti yhdessä Miina Sillanpään säätiön ja Himla arkkitehtien kanssa työpajan, jossa haettiin ideoita tulevaisuuden asumisratkaisuihin. Tavoitteena oli tuoda asiakaslähtöistä näkemystä ikääntyneiden asumiseen ja palveluihin.

11. huhtikuuta järjestettyyn työpajaan osallistui palvelukehittäjiä, tutkijoita, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, rakennusalan toimijoita, muotoilijoita, erilaisia käyttäjäyhteisöjä ja yhdistyksiä, päättäjiä sekä Wilhelmiinan asukkaita ja työntekijöitä. Osallistujat olivat eri ikäisiä, ja jokainen oli mukana yksilönä, ei organisaationsa edustajana. Työpajan tuloksista kootaan julkinen raportti kevään aikana.

- Haluamme tarjota kaikille omanlaisen ja merkityksellisen tavan elää nyt ja tulevaisuudessa ja siksi lähdimme etsimään uudenlaisia ratkaisuja yhdessä verkostomme kanssa, kertoo Wilhelmiinan toimitusjohtaja Minna Saranpää.

Työpajaa vetivät arkkitehdit Jari Mäkimartti ja Kalle Tuomola Himla arkkitehdeilta.

- Toimistomme on kehittänyt ja suunnitellut useita erilaisia kohteita ikäihmisten asumiseen liittyen. Niitä ja muita asumiseen liittyviä kohteita ideoitaessa ja suunniteltaessa olemme huomanneet, että ihmisten asumista koskevat toiveet ovat hyvin samankaltaisia iästä, sukupuolesta tai asumistavasta riippumatta, Mäkimartti toteaa.

Toiveena sukupolvien kohtaaminen

Työpajan teemoiksi nousivat asuinalueen palvelut, ympäristö, omaan asuntoon liittyvät asiat, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Moni toivoi muun muassa pääsyä luontoon sekä hyviä palveluita kodin lähelle. Työpajan osallistujat näkivät teknologian lisäävän ikäihmisten asumisen turvallisuutta. Myös sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys nostettiin esiin niin turvallisuuden kuin yhteisöön kuulumisen tarpeen kannalta.

- Arkkitehtuurilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan ohjata ja vaikuttaa paljon siihen, miten kohtaamisia ja vuorovaikutusta ihmiset välillä syntyy. Yksinkertaisia keinoja voi olla esimerkiksi, miten vaikkapa kerrostalon sisäänkäynti sijoitetaan ja suunnitellaan ympäristöönsä nähden, Mäkimartti täydentää.

Työpajan osallistujat saivat pienryhmätyöskentelyn tuloksena esitellä omien haaveidensa mukaisia asuinalueita. Moni toivoi sukupolvien välisiä kohtaamisia, ja ratkaisuksi tähän esitettiin muun muassa kokkaushetkiä, sukupolvet yhdistävää puistoa sekä samanhenkiset, eri-ikäiset ihmiset yhteen kokoavaa asuintaloa.

- Joskus ihmiset voivat haluta kodiltaan tai sen ympäristöltä aivan muuta kuin oletetaan. Muistan tapauksen, jossa kerrostalon pihaan tuotiin lapsille trampoliini. Talossa asui vanhuksia, joiden pelättiin häiriintyvän lasten leikeistä. Sen sijaan yksi ikäihmisistä totesi: "Harmi kun tuossa on pensasaita trampoliinin edessä, olisi mukava nähdä lasten leikit kokonaan."

Takaisin