Meiltä saat reilua palvelua

 

Reilu Palvelu ry:n hallitus on myöntänyt Wilhelmiinalle Reilu palvelu -merkin käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi. Käyttöoikeus ja sen jatko edellyttää sitoutumista toiminnan laadun kehittämiseen.


Reilu palvelu -merkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta Suomessa toimivalle yleishyödylliselle järjestölle tai säätiölle tai yleishyödyllisen järjestön tai säätiön merkittävällä enemmistöllä omistamalle sosiaali- ja/tai terveysalan palveluntuottajayhteisölle, joka

  • täyttää hallituksen tarkemmin määrittelemät laatutekijät
  • sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun kriteerit sekä
  • yhteiskunnallinen merkittävyyden ja asiakaskeskeisyyden kriteerit.