Kunnonhoitaja tukee iäkkäiden voimavaroja arjessa

wilhelmiina_kunnonhoitaja_paakuva2

Olemme Wilhelmiinassa kehittäneet ikäihmisten toimintakykyä edistävää työtapaa vuodesta 2014 lähtien. Tavoitteemme on kouluttaa kaikki hoitajamme kunnonhoitajiksi ja että jokaisessa ryhmäkodissamme on tulevaisuudessa kunnonhoitaja-valmentaja. Päämääränämme on näin tarjota entistä paremmat valmiudet asukkaidemme toimintakyvyn tukemiseen.

Koulutus antaa valmiudet iäkkäiden aktivoimiseen

Ikäinstituutin kehittämä Kunnon Hoitaja -koulutus tarjoaa työkaluja ikäihmisten arkiaktiivisuuden ja liikuntaharjoittelun tukemiseen hoitotyössä. Koulutuksen suorittanut kunnonhoitaja arvioi asukkaiden liikkumiskykyä ja laatii liikkumissuunnitelmia, ohjaa itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa liikuntaa sekä muuta aktivoivaa toimintaa, kuten laulua, bingoa, lehdenlukua ja muistiharjoittelua. Hän tukee ja aktivoi asukkaita käyttämään heidän henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavarojaan arjessa.

Hoitajamme osallistuivat syksyllä 2014 Ikäinstituutin ensimmäiseen Kunnon Hoitaja -valmentajakoulutukseen. Valmistuneet valmentajamme kouluttavat kollegoitaan kunnonhoitajiksi ja kehittävät sekä Wilhelmiinan omaa kunnonhoitajuutta, että sisäistä koulutusmalliamme.

"Kunnonhoitajaksi kouluttautuminen antaa enemmän ideoita ja kehittää mielikuvitusta asukkaiden aktivoimiseksi. Se myös kasvattaa ohjaajakokemusta ja lisää spontaaneja liikuntatuokioita arjessa asukkaiden kanssa. Näissä tuokioissa on tärkeää olla itse mukana näyttämässä mallia eikä vain neuvoa. Tähän käytännönläheinen koulutus antaa hyvät eväät."
Kunnonhoitaja-kouluttajat Ronja, Heidi ja Gabriel

Koulutuksen myötä ryhmäkoteihin on suunniteltu liikuntanurkkaukset, sillä välineiden hyvä saatavuus madaltaa kynnystä aktiiviseen arkeen. Viihtyisältä sisäpihaltamme löytyy myös ulkokuntoiluvälineitä. Läheiset Taavetinpuisto ja Ikiliikujareitti sekä muut ulkoilumaastot meren äärellä mahdollistavat ulkoilmasta nauttimisen.

wilhelmiina_kunnonhoitaja_kuva1 

Kukin osallistuu voimavarojensa mukaan

Ikäinstituutin mukaan liikkumiskyvyn ongelmista 1/3 johtuu vanhenemisesta ja 2/3 harjoituksen puutteesta. Ongelmien syynä on usein lihasvoiman ja tasapainon heikkous, joita voidaan parantaa sopivalla harjoittelulla. Kunnonhoitaja soveltaa koulutustaan hyödyntämällä asukkaiden arkiaskareita toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään tekemiseen. Tätä täydennetään ryhmätoimintaan osallistamisella ja henkilökohtaisilla harjoituksilla. 

Ryhmäkotien omissa liikuntanurkkauksissa hyödynnetään valmiita arjen aktivointiohjelmia. Osassa kodeista on käytössä myös omat viikko-ohjelmat. Asukkaat tutustuvat yhdessä kunnonhoitajien kanssa myös kunto- ja liikuntasalien käyttöön ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

wilhelmiina_kunnonhoitaja_kuva2 

Toimintakykyä edistävä hoiva on kokonaisvaltainen tapa toimia. Keneltäkään ei vaadita liikoja, mutta asukkaita innostetaan aktiivisuuteen arjessa, jotta heidän toimintakykynsä ja elämänilonsa säilyisivät. Tavoitteenamme on olla asukkaallemme merkityksellisen elämän mahdollistaja, joka huomioi kunkin yksilölliset tarpeet ja voimavarat.

"Eräs asukas kulki Wilhelmiinan ulkopuolella ennen vain pyörätuolilla. Motivoinnin, liikunnallisen harjoittelun ja tsemppauksen jälkeen hän uskalsi kokeilla kävelyä rollaattorin kanssa eikä enää palannut pyörätuoliin."
Kunnonhoitaja-kouluttaja Ronja

Toimintakykyisemmän ikäihmisen elämänlaatu on parempi. Me haluamme pitää asukkaamme paremmassa kunnossa ja siksi panostamme iäkkäiden toimintakykyä edistävän työtavan kehittämiseen.

Lue myös Ikäinstituutin Voimasanomista artikkeli Wilhelmiinan kunnonhoitajuudesta

wilhelmiina_kunnonhoitaja_kuva3