Ajankohtaista

Yritysvapaaehtoistoimintaa Wilhelmiinassa

Tänä syksynä alkaneella yritysvapaaehtoistoiminnan kokeilulla Wilhelmiina Palvelut edistää asukkaiden merkityksellistä ja oman näköistä elämää. Kokemukset ovat olleet myönteisiä niin asukkaiden kuin yhteistyöyritysten työntekijöiden näkökulmasta.

Vapaaehtoiset_OPVapaaehtoistoiminta on viime vuosina kokenut muutoksen. Nykyaikana korostunut sitoutumattomuus, kiire ja yksilöllisyys ovat saaneet aikaan sen, että vapaaehtoisia on vaikea tavoittaa ja saada mukaan pitkäaikaiseen toimintaan. Sen sijaan Pop up -vapaaehtoisuus, jossa vapaaehtoinen voi kertaluonteisesti osallistua toimintaan, on suositumpaa kuin koskaan aiemmin. Wilhelmiinassa on pohdittu keinoja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Henkilökunnan panos on korvaamaton, kun tavoitteena on rakentaa mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja osallistumista mieluisiin harrastuksiin. Tämän eteen tehdään töitä yhteistyössä hoitajien, vapaa-ajanohjaajan sekä fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa. Myös asukkaiden läheisten tuki ja osallistuminen omaisen arkeen on tärkeää. Lisäarvoa asukkaiden hyvinvointiin tuo myös aktiivinen vapaaehtoistoiminta, mikä monipuolistaa asukkaiden vapaa-ajan toimintaa sekä tukee Wilhelmiinan tavoitetta mahdollistaa jokaiselle asukkaalle hyvä, oman näköinen arki.

Asukkaiden monipuolisen vapaa-ajantoiminnan laajentamiseksi Wilhelmiinassa aloitettiin syksyllä vapaaehtoistoiminnan kokeilu, jossa järjestetään yhteistyöyritysten henkilöstölle mahdollisuus toimia päivän ajan vapaaehtoisina. Kokeilun tavoitteena on yhdessä pilottiyritysten kanssa rakentaa toimivia, valmiita konsepteja vapaaehtoispäivän sisältöön sekä kehittää samalla kumppanuusmallia. Toiminnan suunnitteluun osallistuvat Wilhelmiinan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ohella yhteistyöyrityksen edustajat sekä Wilhelmiinan henkilökuntaa. Asukkaita haastateltiin kevään aikana ja heiltä kerättiin tietoa ja vinkkejä siitä, minkälaista toimintaa he kaipaisivat ja millä tapaa heitä voitaisiin tukea vapaa-ajantoiminnoissa. Syksyllä vapaaehtoiset ovat mm. ulkoilleet, visailleet ja tanssineet asukkaiden kanssa. Kuitenkin kaikista tärkeintä on ollut kiireetön kohtaaminen ja jutustelu.

Vapaaehtoistoimintaa kokoavan Kansalaisareenan toiminnanjohtajan Leo Straniuksen mukaan uusi vapaaehtoistoimintaan liittyvä trendi on yritysten työntekijöiden tekemä vapaaehtoistyö. Yhä useampi yritys haluaa toteuttaa vastuullisuuttaan antamalla työntekijöiden tehdä haluamaansa vapaaehtoistyötä työajalla esimerkiksi 1–2 päivää vuodessa. Straniuksen mukaan vastuullisuuden ohella työntekijät oppivat uusia asioita ja voivat tehdä itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön työajalla on hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja edistää työhyvinvointia. Työnantajalle tyytyväinen ja työpaikkansa merkityksellisenä kokeva työntekijä sitoutuu työhönsä paremmin, sillä vapaaehtoistoiminta lisää tutkimusten mukaan sisäistä motivaatiota työn tekemiseen vapaaehtoisuuden, vaihtelun, työn merkityksellisyyden, auttamisen sekä yhdessä tekemisen kautta. Tutkimusten mukaan myös vapaaehtoistyötä tekevien henkilöiden empatiakyky kasvaa. Empatia saattaakin olla uusi yrityselämän trendi. Brittiläisen konsulttiyrityksen kehittämän empatiaindeksin kärjessä olevat yritykset olivat kaikkein kannattavimpia ja kasvoivat nopeimmin. Niiden toiminnassa korostuivat innovaatiot, monimuotoisuus ja vastuullisuus.

Yritysvapaaehtoisuus on ajankohtaista myös vastuullisuusajattelun näkökulmasta. Ensi vuodesta alkaen EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia listattuja pörssiyhtiöitä sekä yli 250 henkilön yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti ja direktiivin uskotaan laajenevan myös pienempien ja keskisuurten yritysten piiriin. Kansainvälisesti yritysvapaaehtoistyö on valtava voimavara. Ennen koronaa, vuonna 2018, Yhdysvaltojen 500 vaikutusvaltaisimmasta yrityksestä 90 prosenttia tarjosi työntekijöilleen mahdollisuuden hyvän tekemiseen työajalla. Samana vuonna yli puolet suomalaisista kertoivat olevansa valmiita tekemään vapaaehtoistyötä työajallaan. Tämä luku tuskin on laskenut vuosien saatossa, päinvastoin vain kasvanut.

OP Ryhmä on toiminut henkilöstön toiveesta Suomessa jo vuodesta 2017 yritysvapaaehtoistoiminnan parissa. OP aloitti myös Wilhelmiinassa yritysvapaaehtoistyön kokeilussa. Syksyn vapaaehtoistoiminnan pilotissa ovat mukana OP:n lisäksi MediPower sekä Valio. Kokemukset ovat olleet todella positiivisia. Vapaaehtoiset ovat kertoneet kokeneensa olleensa konkreettisesti hyödyksi ja huomanneen aikaa antamalla tuottavansa iloa asukkaille. Lisäksi Wilhelmiinassa on aloitettu yhteistyö hävikkikukkia toimittavan FloweRescuen kanssa. Miina Sillanpään Säätiön työntekijöitä on kouluttautunut kukkatyöpajojen ohjaajiksi ja näin Säätiöläiset voivat kantaa myös sosiaalista vastuuta vapaaehtoistyön puitteissa, asukkaiden kanssa kukkakimppuja sitoen.

Mikäli sinun edustamallasi taholla on halukkuutta edistää Wilhelmiinan asukkaiden hyvinvointia ja toimia vapaaehtoisuuden parissa, ota yhteyttä Wilhelmiinan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, Heidi Buchtiin (puh. 044 0151756 tai heidi.bucht@miinasillanpaa.fi).

Lähteet:

Pessi, Martela & Paakkanen 2018

Lady Geek 2015 Global Empathy Index

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Kansalaisareena

 

Vapaaehtoiset_medipower

Takaisin