Ajankohtaista

Enemmän näköistäsi elämää - vuorovaikutusta ja kohtaamisia - valmennus käynnissä Wilhelmiinassa

Asukkaan hyva? arki Valmentajamme Niina Nurmisen (ArtSense Oy) sparrauksella pohdimme yhdessä, miten meistä jokainen voi itse vaikuttaa niin asukkaan hyvään arkeen kuin työkaverin hyvään työpäivään. Niina on pitänyt valmennuksen tunnelman mukavana, ja tämän on siivittänyt meitä oivalluttavaan ajatusten vaihtoon.

Valmennuksessa käytetyt menetelmät ovat toiminnallisia ja haastavat meidät kivasti mukaan. Valmennuksessa on mukana noin parikymmentä wilhelmiinalaista eri puolilta taloa. Tulemme syksyn aikana kokoontumaan yhteensä 5 kertaa, jonka jälkeen seuraavilla 20:llä on mahdollisuus päästä tähän tutkimusmatkaan mukaan.

Jokainen osallistuja kirjaa valmennuksessa itselleen ylös oman tavoitteensa ja tunnistaa valmennuksen aikana itselleen sopivat uudet toimintatavat. Emme missään tapauksessa unohda myöskään arjen kokeiluja. Uusia positiivisia tapoja toimia löytää usein helpommin kokeilujen kautta. Tärkeää on myös huomioida erityisesti juuri ne pienet mutta tärkeät arjen kohtaamistilanteet, joihin voi suoraan vaikuttaa, jotta Hyvä arki toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla asukkaille, läheisille, työyhteisölle ja jokaiselle itselleen. Kehittyminen ja kehittäminen ovat ns. arjen etsivätoimintaa!

Kahden ensimmäisen valmennuskokoontumisen aikana olemme still-kuvin, toisiamme haastatellen ja pohtien todenneet, että Hyvän arjen takana on ystävällisyys ja rauhallinen läsnäolo, unohtamatta tietenkään perusasioiden tärkeyttä. Turvallisuuden tunne tulee kuuntelemisesta ja kunnioittavasta suhtautumisesta toisiimme. Asioiden sujumista helpottaa, kun arjessa tietää mitä mahdollisesti seuraavaksi tapahtuu. Pohdimme yhdessä, että työmme vaatii rohkeutta, ratkaisukeskeisyyttä, oma-aloitteisuutta, kokonaisuuksien hahmottamista sekä ehdottomasti ryhmätyökykyä.

Hyvä arjen toteuttamisen huomaaminen on helppoa: asiat sujuvat, voimme kaikki hyvin ja olemme tyytyväisiä ja ennen kaikkea osaamme kertoa, missä olemme onnistuneet! Positiivinen palaute vahvistaa toimintaamme! Saamme muutokset arkeen toisiamme tukien, kokeilujen kautta, jatkuvuudella ja sopivalla kannustuksella ja sparrauksella.

Yhteinen tutkimusmatka jatkuu. Seuraa blogipäivityksiämme, niin kuulet, mitä oivalsimme seuraavilla kerroilla. ;)

Takaisin