Wilhelmiina työpaikkana

Hyvän arjen kokemukset ja elämykset muodostavat perustan Wilhelmiinan toiminnalle - vain osaava ja hyvinvoiva henkilöstö voi tarjota hyvää ja laadukasta palvelua asiakkaille. Siksi pidämme hyvää huolta myös henkilöstömme kehittymisestä ja työhyvinvoinnista.

Henkilöstön koulutuksessa teemme yhteistyötä Ikäinstituutin kanssa. Tavoitteemme on kouluttaa kaikki hoitajamme kunnonhoitajiksi.

Lue lisää kunnonhoitajuudesta Wilhelmiinassa

Henkilöstöllämme on mm. kattava työterveyshuolto, työpaikkaruokailu sekä mahdollisuus liikunta- ja kulttuuriseteleihin.

Lue kuinka olemme kiinnittäneet yhdessä huomiota liikunnan merkitykseen Wilhelmiinassa

Wilhelmiinassa työskentelee lähi- ja sairaanhoitajia, erikoislääkäreitä ja ravintola- ja aulapalveluhenkilökuntaa sekä alihankintasopimuksella psykologi-sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja vapaa-ajanohjaaja. Fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut ostamme samassa talossa toimivalta Fysios Oy:ltä.

Yhteensä wilhelmiinalaisia on noin 100. Töitä meillä voi tehdä joko vakituisena tai keikkatyöntekijänä.

Katso avoimet työpaikat

Sosiaalipalvelualan vastuullinen toimija

Työnantajana olemme järjestäytyneet Hyvinvointialan liittoon ja noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

"Kiitos siitä, että teette arvokasta työtä. Minusta Wilhelmiinan arvot näkyvät toiminnassa. On tärkeää kohdella hyvin henkilökuntaa, koska henkilökunnan hyvinvointi heijastuu kaikkeen toimintaan ja on myös "asiakkaiden" etu."
Poiminta Läheiskyselystä 3/2019

Missiomme:

Olemme merkityksellisen elämän mahdollistaja

"Jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen"
- Miina Sillanpää 

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Arvostamme ihmisen ainutlaatuisuutta.

Jokaisen ihmisen arvostaminen, yhdenvertainen hyvä kohtelu ja ihmisistä huolehtiminen Miina Sillanpään arvojen mukaisesti ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Palvelemme jokaista hänen omista lähtökohdistaan ja hänen omien tavoitteidensa pohjalta, rinnalla kulkien ja omatoimisuutta tukien.

Onnistumme yhdessä.

Kehitämme, jaamme ja yhdistämme osaamistamme kumppaneidemme, asiakkaidemme ja heidän lähiverkostojensa kanssa. Ihminen ja hänen elinympäristönsä ovat toimintamme keskiössä. Opimme toisiltamme ja autamme toisiamme onnistumaan.

Olemme rohkeita ja vastuullisia.

Toimimme yhteiskunnassa aktiivisesti ja vastuullisesti. Olemme aloitteellisia ja ennakkoluulottomia. Ennakoimme toimintaympäristömme muutoksia ja vaikutamme edelläkävijänä toimialojemme tulevaisuuteen. Kokeilemme ja arvioimme suunnitelmallisesti uusia toimintatapoja.